Logga F.A:s VVS AB

Avlopp

Väl fungerande avlopp och avloppshantering är av stor vikt för din vardag men också för samhället i stort och för vår gemensamma miljö.

Det är samtidigt en viktig investering som skyddar din bostad och fastighet från att få skador som orsakas av läckor på avloppsrör.

Kontakta oss om du

  • har stopp i avloppet
  • är osäker att golvbrunnen fungerar på rätt sätt
  • har ”kluckande” avloppsrör
  • önskar spolning av avloppet
  • behöver filmning av avloppet