Logga F.A:s VVS AB

Vattenrening

I sin renaste form har vatten varken färg, lukt eller smak. Olika ämnen i vattnets närhet och miljö kan dock påverka vattnet och försämra kvaliten.

Människokroppen vill ha friskt och rent vatten. Vatten känns inte rent och fräscht om den har lukt, innehåller kalk, järn eller mangan.

Problem med dricksvattenkvalitén drabbar oftast hushåll med egen brunn.

Rent och friskt vatten är inte bara en fråga som handlar om din hälsa och god smak utan i hög grad även om din ekonomi.

I våra hushåll finns det mycket som påverkas negativt av en sämre vattenkvalitet.

Dåligt vatten kan orsaka skada på dina VVS-installationer och hushållsmaskiner och den kan leda dessutom till ökade uppvärmningskostnader.

Hitta mer information på filtrena.se